Firma

V AdministraceFirma je možné měnit konfiguraci nastavení platící pro celou firmu.

Přehled zobrazuje název firmy, počet uživatelů a čteček, datum založení firmy, počátek odpočtu licence (modul docházky | modul přístupu), datum vypršení licence (modul docházky | modul přístupu) a verzi modulů docházky a přístupu (zelená – plná verze, žlutá – omezená verze).

Obecné

Název a IČO slouží pro účely reportů.

Jazyk nastavuje jazyk webové a mobilní aplikace pro celou firmu. Uživatel může mezi jazyky přepínat v záhlaví webové aplikace.

Kalendář svátků určuje dny pracovního klidu pro celou firmu. V případě potřeby je možné nastavit jiný kalendář svátků pro konkrétní uživatele nebo celé pracovní skupiny:

 • AdministracePracovní skupiny – editace pracovní skupiny – záložka Obecné se nastavuje kalendář svátků, který platí pro editovanou pracovní skupinu. Buď je kalendář svátků děděn z nastavení firmy nebo je pracovní skupině nastaven kalendář svátků vlastní
 • AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Obecné se nastavuje kalendář svátků, který platí pro editovaného uživatele. Buď je kalendář svátků děděn z nastavení pracovní skupiny (pracovní skupina může mít kalendář svátků zděděný z firmy nebo nastavený kalendář svátků vlastní) nebo je uživateli nastaven kalendář svátků vlastní

Podle nastavení výchozí časové zóny a výchozí oblasti se předvyplňuje časová zóna a oblast při přidávání nových čteček. Podle nastavení výchozí pracovní skupiny, výchozí pobočky, výchozí pracovní pozice a výchozí přístupové skupiny se předvyplňuje pracovní skupina, pobočka, pracovní pozice a přístupová skupina při přidávání nových uživatelů.

API klíč slouží jako unikátní označení firmy pro potřeby externích systémů a webové služby.

V období před datem účetní uzávěrky není možné editovat docházku:

 • nelze vkládat/editovat/mazat plány
 • nelze vkládat/editovat události
 • nelze vkládat a vyřizovat žádosti
 • nelze vkládat/editovat/mazat aktivity
 • nelze opravovat chyby
 • nelze převádět fond

Pokud chcete upravovat docházku poté, co byla nastavena účetní uzávěrka, je potřeba posunout datum uzávěrky, provést změny a případně opětovně datum uzávěrky nastavit.

Účetní uzávěrku je vhodné použít ve chvíli, kdy neočekáváme změny docházky (jsou vyřízené všechny žádosti, jsou opravené všechny chyby docházky, …) a docházka je připravená pro generování reportů. Nastavením účetní uzávěrky zabráníme provádění změn v odsouhlasené docházce.

Upozornění

V záložce Upozornění se nastavuje zasílání nebo nezasílání automaticky generovaných emailů obsahující upozornění na chyby v docházce nebo na nové žádosti od uživatelů.

Nastavení se zde přebírá z nadřazené firmy (distributor). Pro změnu volby Poslat email můžete přepínat mezi Ano | Ne u volby Převzít nastavení. Nastavení firmy je přebíráno také nastavením pracovních skupin (AdministracePracovní skupiny – editace pracovní skupiny – záložka Upozornění), nastavení pro pracovní skupiny je přebíráno nastavením uživatelů (AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Upozornění).

chyby v docházce

Pokud je možnost Poslat email zaškrtnuta, uživateli, kterému vznikla chyba v docházce, je zaslán email SYSDO – Chyba v docházce. Uživatel musí mít vyplněný email v AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Obecné – část Kontakty.

Email s chybou uživatele je možné také zaslat na jeden další email, který musí být vyplněný v Administrace – Uživatelé – editace uživatele – záložka Upozornění – (Pokročilý režim) – možnost Posílat upozornění na jiný email.

žádosti od uživatelů

Pokud je možnost Poslat email zaškrtnuta, správci docházky (uživateli, který má nastavený dohled na uživatele, který vložil žádost), je zaslán email SYSDO – Nová žádost. Správce docházky musí mít vyplněný email v AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Obecné – část Kontakty.

Aplikace

Funkce

V záložce Funkce je možné nastavit používání různých komponent:

Dále pak (druhů) plánů nepřítomnosti:

A také limity převodu (kladného i záporného) pracovního fondu.

Docházka

V záložce Docházka lze zadat více IP adres oddělených čárkou, ze kterých je povolený přístup k webové službě. Pokud není vyplněná žádná IP adresa, přístup je povolený odkudkoliv.

Komponenty

Záložka Komponenty slouží k přizpůsobení vzhledu aplikace.

plán

zobrazení směny

(zobrazení pracovních plánů v záložce Plán)

plná velikost
proporcionálně

náhled dne

(zobrazení plánů v náhledu dne v záložce Plán)

vše
bez plánů

náhled dne – funkce události

(zobrazení funkce události v náhledu dne v záložce Plán)

ano
ne

přehled přítomnosti

mód zobrazení

(zobrazení uživatelů v záložce Přehled přítomnosti)

záložky
(uživatelé jsou rozděleni do záložek podle abecedy)
jedna stránka
(všichni uživatelé se zobrazují na jedné stránce)

vyhledávat

(způsob vyhledávání uživatelů v záložce Přehled přítomnosti)

uživatele
pracovní skupiny

poslední přístup (zobrazení)

(povolení zobrazení poslední události uživatele v záložce Přehled přítomnosti)

všichni uživatelé
(poslední událost vidí všichni uživatelé bez ohledu na roli)
pouze administrátoři
(poslední událost vidí pouze uživatelé s rolí administrátor)
nezobrazovat
(poslední událost uživatele se nezobrazuje)

poslední přístup (datum)

(způsob zobrazení data poslední události v záložce Přehled přítomnosti)

výchozí
datum a čas

Externí systémy

Systém SYSDO je možné propojit s externími systémy:

 • mzdový systém ABRA
  • do Abry je potřeba nainstalovat SYSDO modul
  • Abra musí podporovat modul pro scripting
 • ticketovací systém EDA – ze Sysda si zkopírujeme API klíč pro GET a tento klíč vložíme na firmu v systému EDA
 • eshop

Externí systémy se párují pomocí jedinečného API klíče, dále je pak potřeba spárovat jednotlivé uživatele.

Stravování

V záložce Stravování se zapíná a vypíná modul Stravenky. Na stravenku má uživatel nárok, pokud odpracuje zadaný počet hodin. Dále je možné definovat, zda se do odpracovaných hodin má započítat doba u lékaře, doba služebního výjezdu a případně také doba placeného volna.

Počet stravenek, na které má uživatel nárok, se zobrazí v reportu Měsíční přehled jednotlivce jako suma dnů ve sloupečku Odpr. (Odpracováno).