Uživatelé

Přidat uživatele / Editovat uživatele   pridat   editovat

Po vyplnění jména a příjmení se login předvyplní ve tvaru prijmenijmeno. Korektně nastavené datum nástupu je důležité pro přidělení směn. Pokud není datum odchodu pevně stanovené, nechejte pole prázdné. O pracovních skupinách a pracovních pozicích se více dozvíte na příslušných stránkách, stejně tak jako o pobočkách. Kontakty se zobrazí v přehledu přítomnosti, e-mail slouží k zasílání informací ohledně chyb v docházce či změn stavu žádostí. Primárně je dobré vždy vyplnit email pracovní a pro jistotu můžeme přidat i email osobní – toto pole nemusí být vyplněno.

Nově se v editaci uživatele, na záložce Obecné, nachází nové okýnko Poznámka. Toto můžeme využít například k poznámce o tom, že má pracovník půjčené pracovní pomůcky; informace o měsíčním fondu u brigádníků apod.

V pokročilém režimu lze uživateli přidělit EID (identifikační číslo pro účely systému Pamica)
V pokročilém režimu lze uživateli přidělit EID (identifikační číslo pro účely systému Pamica, Helios aj.)
Správa nahraných autentizačních údajů probíhá v záložce autentizace
Správa nahraných autentizačních údajů probíhá v záložce autentizace
Oprávnění Vám pomůže s přidělením rolí – návštěvník, uživatel nebo administrátor
Oprávnění Vám pomůže s přidělením rolí – návštěvník, uživatel nebo administrátor

lightbulb-iconZapnutím dohledu podle uživatelů můžete pro konkrétního uživatele zpřístupnit docházku (naplánovanou směnu a jednotlivé přístupy) někoho jiného a učinit ho tak správcem této docházky, aniž by měl administrátorská práva. Zapnutím dohledu podle čteček zpřístupníte docházku uživatelů, kteří jsou přiřazeni k jednotlivým čtečkám či terminálům. Těmito dohledy je možné měnit pracovní směny, přidávat dovolené, schvalovat žádosti či vytvářet reporty.

U každého uživatele můžete měnit přiřazené čtečky
U každého uživatele můžete měnit přiřazené čtečky

6

Konkrétní pracovní směny vztahující se k uživateli
Konkrétní pracovní směny vztahující se k uživateli

Při založení nového uživatele do SYSDO docházky, se odešle všem administrátorům email o této informaci – výhoda pro firmy, kde se o docházku stará vícero administrátorů a je potřeba mít přehledo změnách v systému.

Filtr pro výběr uživatelů využijeme při větším počtu uživatelů, popřípadě u uživatelů, kteří se vracejí na sezónní práce a byli dříve zneaktivněni. Značeno malou lupou po posledním uživateli v seznamu.

 

Uživatele potom můžeme filtrovat podle Stavu, Autentizace a nebo nastaveného Odchodu.

 

Načtení autentizačních údajů (ENROLL)   nacist   ulozitnacist

Při vytváření nového uživatele, po vyplnění všech potřebných informací, kliknete na Uložit a načíst. Pokud máte již vytvořeného uživatele, kterému chcete přiřadit autentizační údaje, použijte oranžové tlačítko Načíst.

Enroll z webové aplikace
Vyberte čtečku, u které chcete načtení provést
Vyberte čtečku, u které chcete načtení provést
Vyberte operaci, kterou chcete provést (otisk, karta, tvář)
Vyberte operaci, kterou chcete provést (otisk, karta, tvář)

facePostupujte podle pokynů na čtečce. Dívejte se do kamery, tvář by měla být v bílém rámečku a ohraničená zeleným rámečkem. Jakmile je registrace úspěšná, klikněte v aplikaci na tlačítko Další.

print1Postupujte podle pokynů na čtečce. Čtečka Vás vyzve k přiložení prstu na snímač, snímají se 3 kontrolní otisky. Po úspěšné registraci kliknete v aplikaci na tlačítko Další.

card

Postupujte podle pokynů na čtečce. Přiložte kartu ke čtečce, čtečka vyčte unikátní číslo karty. Toto číslo potvrďte a v aplikaci klikněte na tlačítko Další.

Vyčkejte, dokud se data nenahrají ze čtečky
Vyčkejte, dokud se data nenahrají ze čtečky
Nyní můžete na čtečce vyzkoušet, zda se enroll povedl
Nyní můžete na čtečce vyzkoušet, zda se enroll povedl

lightbulb-iconUjistěte se, že pro jednotlivé uživatele máte povolený přístup ke čtečce.

Povolení čtečky z editace uživatele
Povolení čtečky z editace uživatele
Povolení uživatele z editace čtečky
Povolení uživatele z editace čtečky
Enroll z mobilní aplikace
Po vybrání operace se spustí enroll, postupujte podle pokynů na čtečce
Po vybrání operace se spustí enroll, postupujte podle pokynů na čtečce
Vyberte uživatele a čtečku
Vyberte uživatele a čtečku
Nyní můžete na čtečce vyzkoušet, zda se enroll povedl
Nyní můžete na čtečce vyzkoušet, zda se enroll povedl
Po úspěšné registraci klikněte na tlačítko Vyčtení
Po úspěšné registraci klikněte na tlačítko Vyčtení

OPRÁVNĚNÍ

Administrátor bez dohledu

 • může administrovat uživatele, pracovní skupiny a pozice, aktivity a seznamy (pokud jsou zapnuté), čtečky, oblasti, typy přístupu, pobočky a firmu.
 • vidí v plánu pouze svoji docházku a svoje typy přístupu

 

Administrátor s dohledem

 • může administrovat uživatele, pracovní skupiny a pozice, aktivity a seznamy (pokud jsou zapnuté), čtečky, oblasti, typy přístupu, pobočky a firmu + navíc dovolenou a sick days
 • vidí a může upravovat docházku svoji i uživatelů, nad kterými má dohled
 • vidí přístupy všech, nad kterými má dohled

 

Uživatel (běžný)

 • vidí pouze svoji docházku a své přístupy
 • nemůže nic administrovat
 • může podávat žádosti a vyplňovat aktivity

 

Uživatel s dohledem

 • může administrovat pracovní směny, dovolenou a sick days
 • uvidí přístupy a docházku uživatelů, nad kterými má dohled
 • může upravovat docházku uživatelům, nad kterými má dohled – vkládat a zneplatňovat přístupy, vkládat a mazat plány nepřítomnosti i pracovní
 • může si vyjíždět reporty – pouze na uživatele nad kterými má dohled
 • uvidí žádosti uživatelů, nad kterými má dohled – může je schvalovat a zamítat

 

Uživatel se správou uživatelů

zatržena možnost ANO

 • může administrovat všechny uživatele ve firmě, kromě uživatelů s vyššími oprávněními (administrátor)
 • vidí jen svoji docházku a své přístupy

zatržena možnost DLE DOHLEDU

 • vše co má uživatel s dohledem (výše) + administrace uživatelů, krom administrátor

 

Uživatel se správou oblastí, prac. skupin a čteček

zatržená možnost ANO

 • může administrovat všechny oblasti, skupiny a čtečky

zatržená možnost POUZE VYBRANÉ

 • může administrovat jen ty, které mu přidělíme