Překážky v práci

Pro zaznačení překážek v práci na straně zaměstnance je možné použít následující plány nepřítomnosti:

  • lékař
  • nemoc
  • ošetřování člena rodiny
  • mateřská dovolená
  • rodičovská dovolená
  • placené volno
  • neplacené volno
  • soukromý odchod

Pro zaznačení překážek v práci na straně zaměstnavatele je možné použít plán placeného volna.

Překážky v práci na straně zaměstnance

Důležité osobní překážky

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

Mateřská a rodičovská dovolená

Jiné důležité osobní překážky v práci

Překážky v práci z důvodu obecného zájmu

Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele