TSG750

Čtečka je vhodná pro evidenci a kontrolu přístupů osob pomocí biometrického snímání otisků prstu nebo karty/čipu. Komunikace probíhá pomocí WiFi nebo TCP/IP. Legálnost používání biometrických […]

Čtečky

Uživatelé zadávají přístupy pomocí hardwarových nebo softwarových čteček. Přístupy (příchod, odchod, pauza, …) jsou důležité pro počítání odpracované doby a pro sledování pohybu zaměstnanců (např. […]