Čtečky

Uživatelé zadávají přístupy pomocí hardwarových nebo softwarových čteček. Ověření uživatele probíhá rozpoznáním obličeje, otisku prstu, přiložením karty nebo čipu, případně zadáním PIN. Většina hardwarových čteček spojí […]

BioPad-A

Čtečka je vhodná pro evidenci a kontrolu přístupů osob pomocí biometrického snímání otisků prstu, karty/čipu nebo PIN kódu. Komunikace probíhá pomocí WiFi nebo TCP/IP. Legálnost používání […]

Aktivity

Systém SYSDO nabízí také sledování aktivit pro konkrétního uživatele na konkrétní den. Díky univerzálnímu použití lze aktivity aplikovat na různé výkony, např. přiřazení úkolů zaměstnancům, […]