Ostatní

Ostatní reporty se zobrazují pouze v plné verzi modulu docházky.

Výpis čísel karet

období – období, za které chcete report generovat

Automaticky se předvyplňuje uplynulý měsíc.

Dohled

Seznam uživatelů a informace o tom, kdo má na uživatele dohled (AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka OprávněníDohled).

uživateléuživatelé, pro které chcete report generovat, rozděleni podle pracovních skupin

Zobrazují se pouze uživatelé, kteří byli ve zvoleném období aktivní.