Žádosti

Žádosti zjednodušují a zefektivňují komunikaci mezi zaměstnanci a jejich správci docházky. Pomocí žádostí je možné žádat o různé druhy (ne)přítomností. Správci docházky jsou o nových žádostech informování emailem a zaměstnanci jsou o vyřízení žádosti informováni pomocí emailu taktéž.

Žádosti zadávají uživatelé pomocí webové nebo mobilní aplikace pomocí volby vložit žádost () ve dni, na který plánují (ne)přítomnost. Je třeba vybrat typ plánu, zvolit časový interval a volitelně připsat poznámku.

Typy plánů mohou být následující:

 • práce – pevná
 • práce – pružná
 • práce – celopružná
 • přesčas
 • přesčas – pružný
 • kompenzace
 • kompenzace – přužná
 • lékař
 • nemoc
 • služební výjezd
 • dovolená
 • placené volno
 • neplacené volno
 • ošetřování člena rodiny
 • soukromý odchod
 • sick day
 • mateřská dovolená
 • rodičovská dovolená

Po vložení žádosti se nevyřízené žádosti zobrazí v záložce Plán ve dni, kdy byla žádost podána (). Schválením žádosti se vytvoří v docházce uživatele nový plán (dovolená, sick days, lékař, služební výjezd, …), který je možné zobrazit v záložce Plán

Správci docházky vyřizují žádosti v menu Žádosti (webová i mobilní aplikace), ve kterém je také možné žádosti filtrovat podle typu plánu, stavu a uživatele, který žádost vložil. Žádost lze schválit nebo zamítnout, u stavu schválené nebo zamítnuté žádosti se zobrazuje jméno správce docházky, který žádost vyřizoval. V přehledu žádostí se zobrazuje také čas podání žádosti a platnost žádosti (časový interval plánu nepřítomnosti). Při vyřizování žádosti je možné žádost také upravit nebo přidat komentář. 

Žádosti může schvalovat uživatel, který má zapnutý dohled nad ostatními uživateli (AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Oprávnění – část Dohled), bez ohledu na to, jestli jeho role je uživatel nebo administrátor. 

Vedle žádostí o plány (ne)přítomností je možné žádat taktéž o interní nebo veřejný virtuální terminál.

Často kladené dotazy