Virtuální terminál

Virtuální terminál plně nahrazuje HW čtečky v zadávání přístupů zaměstnanců, podle kterých se počítá odpracovaná doba. Značně se tak snižují pořizovací náklady, protože uživatelé mohou k zadávání přístupů používat jakýkoliv počítač s připojením k internetu. Ověření uživatele pak probíhá pomocí hesla nebo PIN.

Vytvořit nový virtuální terminál nebo upravovat terminál stávající je možné v Administrace – Čtečky.

model: Virtual

Systém nabízí dva typy virtuálních terminálů: interní a veřejný. Interní terminál je přístupný poté, co se uživatel přihlásí do svého SYSDO účtu (Virtuální terminál v záhlaví stránky). Veřejný virtuální terminál je dostupný všem zaměstnancům z webové adresy https://sysdo.eurosat.cz/terminal.

Na výběr je z následujících stavů virtuálního terminálu:

  • povoleno – terminál mohou používat všichni přiřazení uživatelé
  • povoleno jen pro schválená zařízení – používání terminálu je nutné schválit
  • nepovoleno – typ terminálu se nepoužívá

Čtečky jsou rozděleny do různých oblastí, např. podle budov nebo pater. V přehledu přístupů je pak možné jednotlivé přístupy filtrovat právě podle oblastí.

U virtuálního terminálu je možné vybrat způsob ověření uživatele: pomocí hesla nebo PIN. U veřejného virtuálního terminálu lze u způsobu přihlášení pomocí PIN kódu také navíc nastavit, zda se při registraci přístupu vybírají uživatelé či nikoliv.

Na záložce Typy přístupů se nastavují předem definované typy přístupů.

Automatické typy přístupů ve zvolených časech předvybírají různé typy přístupů. Uživatel nemusí vybírat typ přístupu, ale rovnou může předvybraný typ přístupu registrovat.

Lze také nastavit, co se má stát v časových intervalech, kdy není definované pravidlo – buď se typ přístupu nastaví jako neznámý nebo se detekuje automaticky.

Aby uživatelé mohli čtečku používat, musí být do této čtečky přiřazeni.