Aplikační terminál

Aplikační terminál plně nahrazuje HW čtečky v zadávání přístupů zaměstnanců, podle kterých se počítá odpracovaná doba. Značně se tak snižují pořizovací náklady, protože uživatelé mohou k zadávání přístupů používat aplikaci speciálně navrženou pro tablety. Ověření uživatele pak probíhá pomocí PIN.

Vytvořit nový aplikační terminál nebo upravovat terminál stávající je možné v Administrace – Čtečky.

model: Application

Editace čtečky

V záložce Obecné se nastavují základní informace o mobilním terminálu jako je jeho název, oblast a časová zóna.

V záložce Typy přístupu se nastavují typy přístupů, které chcete použít pro konkrétní mobilní terminál.

Aby uživatelé mohli čtečku používat, musí být do této čtečky přiřazeni.

Spárování čtečky

Aplikaci v telefonu je nutné spárovat se čtečkou v systému SYSDO buď pomocí QR kódu nebo ručně pomocí vložení jedinečného kódu.

Naskenujte QR kód vygenerovaný systémem nebo vložte desetimístný kód.

Po spárování se do terminálu nahraje nastavení (typy přístupů a uživatelé). Tato operace může trvat několik minut, doporučujeme restartovat aplikaci, případně celé zařízení.