Dovolená | Sick days

Stránka Dovolená | Sick days zobrazuje fond nabité a čerpané dovolené a sick days pro každého uživatele. Zároveň je možné na této stránce tyto fondy nabíjet. 

Sick days se zobrazují pouze pokud je jejich používání povoleno v AdministraceFirma – editace firmy – (Pokročilý režim) – záložka Aplikace – záložka Funkce Sick day.

Fond dovolené nebo sick days se nabíjí na vybrané časové období (od – do), tradičně na celý kalendářní rok. Vždy je možné zvolit, zda se má fond z minulého období převést automaticky nebo zda se fond k převedení vyplní ručně.

Uživatel o dovolenou nebo sick days žádá v záložce Plán nebo Měsíční přehled dovolené. Ze stejného místa může správce docházky přímo vkládat plány těchto nepřítomností

Vybrání půl dnů dovolené | sick days funguje tak, že při naplánovaní prvního půl dne dovolené | sick day, se z fondu odečte jeden celý den. Při naplánovaní druhého půl dne se neodečte nic.

Půl den dovolené nebo sickday, si bere automaticky počet hodin podle nastaveného ideálního denního fondu v pracovní směně. Když tento fond nastaven není, hodnota se odvíjí od hodnoty Odpracovat nastavené v editaci pracovní směny. Pokud ani tato hodnota není nastavena, automaticky se na půl den započítají 4 hodiny u jakkoli dlouhé pracovní doby. Na toto je potřeba myslet u pracovníků jejichž pracovní doba není klasických 8 hodin.

Hromadný převod dovolené

mohou využít zejména firmy, které nabíjí fondy na další kalendářní rok už v průběhu podzimu aktuálního roku. Nabijí tedy nové fondy a uživatelé  mohou čerpat a plánovat dovolenou na příští rok. To co zbyde z aktuálního roku se potom hromadně převede např. v lednu. Převádět můžeme i do mínusu, ale ne půl dny.

Hromadné plánování dovolené (+ placeného a neplaceného volna)

Tuto funkci můžeme využít například při celofiremní dovolené během vánočních svátků, letních prázdnin apod. v případě placeného volna například v období karantény.

Hromadné plánování můžeme provést buď z AdministraceDovolená – nahoře tlačítko +Hromadné plánování nebo z Měsíčního přehledu dovolenénahoře tlačítko +Hromadné plánovaní dovolené

Pokud chceme vložit dovolenou či jiný plán uživateli s denní pracovní dobou, je toto plánování vcelku jednoduché. Vybereme typ plánu, datum od-do a přiřadíme buď všem, nebo jen některým pracovním skupinám či uživatelům.

Plánujeme-li i pro uživatele s nočními směnami, je nutné si dát pozor, jaké vybereme nastavení, kdy má dovolená začínat/končit a jak má zasahovat do pracovního plánu.

 

Pozn. když plánujeme pro celou firmu s počtem uživatelů kolem 100 a výše, bude se nastavení déle ukládat a může pár minut trvat než se projeví u všech uživatelů. Chvíli tedy prosím vyčkejte.

Dovolená v hodinách (od roku 2021)

Nabití nových fondů dovolených provedeme v Administrace – Dovolená (popřípadě Dovolená/Sick day). Zvolíme tlačítko +Dovolená, vyskočí nám nové okno s některými předvyplněnými možnostmi – upravíme dle potřeby.

Vybereme možnost Počítat po – Hodinách. 

Pokud převádíme něco ze starých fondů, které jsou nabité “po dnech”, je třeba si dávat pozor na to, jaký mají uživatelé, kterým nové fondy nabíjíme, denní fond. V kolonce Konverze dny – hodiny určíme kolik hodin je 1 den – toto je nastavení pro převod zbývajících dnů dovolené z předchozího roku.

Dále vyplníme na kolik nových hodin dovolené má na příslušné časové období uživatel nárok.

V posledním kroku vybereme uživatele a uložíme.

Pro čerpání dovolené v hodinách si musíme tuto možnost povolit na firmě. Jdeme do Administrace – Firma – editace firmy – dole Pokročilý režim – záložka Aplikace – záložka Funkce – odstavec Dovolená – Vybírání dovolené a přidáme možnost Po hodinách.