Pracovní pozice

Každému uživateli je možné přiřadit pracovní pozici. Označení slouží pro účely reportů docházky. Pokud je to tak nastaveno, pracovní pozice se zobrazuje také v přehledu přítomnosti.

V záložce Obecné se musí vyplnit název pracovní pozice. Zároveň lze nastavit, zda je pracovní pozice výchozí – výchozí pracovní pozice může být je jedna a předvyplňuje se při vytváření nových uživatelů.

Záložka Uživatelé slouží pro výběr uživatelů, kteří spadají do upravované pracovní pozice.