Externí systémy

Pamica

Externí systém PAMICA podporuje napojení na docházkové systémy, které je realizováno pomocí XML rozhraní dle následujícího schématu od společnosti STORMWARE:

https://www.stormware.cz/schema/pamica/dochazka.xsd

Globální nastavení – Docházka

Systém PAMICA je potřeba připravit na import docházky úpravou globálního nastavení.

Pro import dat z docházkového systému je třeba nastavit v nabídce NastaveníGlobální nastavení – část Docházka pole Cesta pro import.

Dovolená a Sick days se importují jako ideální hodnoty, tzn. že půldny jsou sloučeny do jednoho dne. První půlden se importuje jako celý den dovolené a druhý půlden nepřítomnosti se neimportuje.

V XML jsou složky nepřítomností uvedeny samostatně po dnech. Můžete zvolit, zda je takto chcete importovat nebo zda je chcete seskupit do jediné položky. 

Import docházky

Import docházky provedete přes nabídku SouborDatová komunikaceImport docházky.

Na první straně průvodce zadejte přes tlačítko Procházet cestu k souboru XML, do kterého jste uložili údaje o docházce (soubor vygenerovaný v systému SYSDO). Po stisku tlačítka Další proběhne import dat a nakonec se vypíše protokol o importu dat. Tento protokol informuje o prováděných kontrolách, výpočtech a přepočtech mezd, do kterých byly importovány nové údaje. Importovaná data lze následně upravovat nebo import dat zopakovat, pokud byla data pro import připravena nedůsledně. Opakovaný import docházky zaměstnance způsobí smazání původních chybných importovaných dat tohoto zaměstnance.

Pro import docházky do programu PAMICA je nutné nejdříve ručně v programu PAMICA vytvořit MZDU zaměstnance za konkrétní měsíc. Pokud nebude mzda vytvořena, není možné provést import docházky z docházkového systému SYSDO do programu PAMICA.

Ve vystavených mzdách obsahujících importovaná data se nadále pracuje obvyklým způsobem.

Číslo pracovního poměru

Pro spárování uživatelů se používá číslo pracovního poměru. V editaci uživatele (AdministraceUživatelé – (Pokročilý režim) – záložka Obecné) do položky EID vyplňte číslo pracovního poměru ze systému Pamica.

Rozvrh pracovní doby

Rozvrh pracovní doby odpovídá pracovní směně v systému SYSDO, používá se hodnota odpracovat, která je nastavená pro konkrétní pracovní plán.

Rozvrh obsahuje plán úvazků na celý měsíc – v případě individuálního turnusu je kalendář naimportován, v ostatních případech slouží pro kontrolu.

Nepřítomnosti

Pro spárování nepřítomností v docházkovém systému SYSDO a ve mzdovém systému PAMICA je třeba v definici složek nepřítomností vyplnit docházkový kód a volitelně docházkový název.

dochazka_koddochazka_nazev
DDovolená
SDSick days
PVPlacené volno
NVNeplacené volno
NNemoc
OCROšetřování člena rodiny
MDMateřská dovolená
RDRodičovská dovolená
ODOtcovská dovolená
AAbsence
LLékař
SVSlužební výjezd

Přítomnosti

Pro spárování položek v docházkovém systému SYSDO a ve mzdovém systému PAMICA je třeba v definici složek mezd vyplnit docházkový kód a volitelně docházkový název.

dochazka_koddochazka_nazev
PPPráce přesčas
PUPráce nadúvazek

AdministracePracovní směny – editace pracovní směny – (Pokročilý režim)Informace pro reportyPracovní úvazek: plný | zkrácený

plný pracovní úvazek

práce přesčas = nepřevedená práce navíc + odpracovaná doba během typu plánu přesčas

zkrácený pracovní úvazek

práce nadúvazek = nepřevedená práce navíc do hodnoty fondu pro plný úvazek

práce přesčas = nepřevedená práce navíc nad hodnotu fondu pro plný úvazek + odpracovaná doba během typu plánu přesčas

Příplatky

Pro spárování položek v docházkovém systému SYSDO a ve mzdovém systému PAMICA je třeba v definici složek mezd vyplnit docházkový kód a volitelně docházkový název.

dochazka_koddochazka_nazev
PSPráce ve svátek
PVPráce o víkendu
NOPráce v noci

Keloc

osobní čísloobdobíkódhodinystravenkyčástkadatum oddatum do
111120180947  26.09.201826.09.2018
11112018091105    
222220180966  13.09.201813.09.2018
22222018091101    
33332018091114    

kódy:

 • 1 – odpracováno
 • 0 – přesčas
 • 17 – lékař
 • 20 – nemoc
 • 4 – dovolená
 • 6 – neplacené volno
 • 21 – OČR
 • 22 – mateřská dovolená
 • 8 – rodičovská dovolená
 • 15 – práce ve svátek

Infos

osobní číslo příjmení jméno měsíc rok časová složka hodiny dny
1111 Pracovník A 09 2018 20 40 5
1111 Pracovník A 09 2018 50 1
2222 Pracovník B 09 2018 20 7 1
2222 Pracovník B 09 2018 50 6.75
3333 Sekretářka 09 2018 10 6
časové složky:
 • 101 = přesčas
 • 20 = dovolená
 • 50 = placené volno
 • 10 = neplacené volno
 • 90 = nemoc