Webová služba

Přístup je možné omezit pouze pro povolené IP adresy v AdministraceFirmy – editace firmy – (Pokročilý režim) – záložka Aplikace – záložka Docházka – REST API. Pokud není vyplněná žádná IP adresa, přístup je povolený odkudkoliv.

Přístupy

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/event/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
ts … timestamp přístupu
un … login uživatele
us … příjmení uživatele
ue … číslo události

(1-NIC, 2-PŘÍCHOD, 4-SMAZANÝ, 8-ODCHOD, 10-PAUZA, 20-DOKTOR, 64-SLUŽEBNÍ VÝJEZD, 128-VOLNÝ SLUŽEBNÍ VÝJEZD, 272-KOUŘOVÁ PAUZA, 512-VOLNÝ DOKTOR)

m … číslo metody

(1-PIN, 2-KARTA, 4-OTISK, 8-RUČNĚ, 10-VIRTUÁLNÍ TERMINÁL, 20-AUTOGPS, 40-OBLIČEJ, 80-MOBILNÍ TERMINÁL)

v … (ne)platný příchod

(1-validní, 0-nevalidní)


například:

17. 4. 2018 12:00:00 – 17. 5. 2018 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/event/1523959200/1526551200/XXXXXXXXXX

Plány

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/plan/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
tf … čas od kdy chceme plány
tt … čas do kdy chceme plány
un … login uživatele
f … číslo plánu (níže seznam plánů)
l … doba trvání plánu
n … poznámka k plánu

Při manuálním vložení plánu se přičítá hodnota 8192.

seznam plánů

0 … bit(1) … Nic
2 … bit(2) … Celopružná směna (0x0000002)
4 … bit(3) … Směna (0x0000004)
8 … bit(4) … Pauza (0x0000008)
16 … bit(5) … Lékař (0x0000010)
32 … bit(6) … Nemoc (0x0000020)
64 … bit(7) … Služební výjezd (0x0000040)
128 … bit(8) … Dovolená (0x0000080)
256 … bit(9) … Placené volno (0x0000100)
512 … bit(10) … Neplacené volno (0x0000200)
1024 … bit(11) … Přesčas (0x0000400)
2048 … bit(12) … Kompenzace (0x0000800)
16384 … bit(15) … Rodičovská dovolená
32768 … bit(16) … Mateřská dovolená
131072 … bit(18) … Pružná směna (0x0020000)
262144 … bit(19) … Ošetřování člena rodiny (0x0040000)
2097152 … bit(22) … Soukromý odchod (0x0200000)
16777216 … bit(25) … Sick day (0x1000000)
67108864 … bit(27) … Nepřítomnost (0x4000000)


například:

17. 4. 2018 12:00:00 – 17. 5. 2018 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/plan/1523959200/1526551200/XXXXXXXXXX

Aktivity

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/activity/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
un … login uživatele
ua … název aktivity
t … čas vložení aktivity [timestamp gmt]
d … čas, ve kterém je aktivita vložena [timestamp gmt]
ad … data aktivity [a … název atributu, b … hodnota atributu, c … typ atributu]

typy atributů

1 … číslo
2 … text
3 … doba [sekundy]
4 … ano/ne [1 – ano, 0 – ne]
5 … datum a čas [timestamp gmt]
7 … seznam 
9 … sledovaná doba [sekundy]


například:

1. 6. 12:00:00 – 30. 6. 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/activity/1527847200/1530352800/XXXXXXXXX

Žádosti

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/request/[časová značka – OD]/[časová značka – DO]/[API klíč]

(časová značka ve formátu TIMESTAMP)

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … osobní číslo
un … login uživatele
ty … typ žádosti (typ plánu)
t … čas vložení žádosti
tf … platnost žádosti od
tt … platnost žádosti do
st … stav – nevyřízeno / schváleno / zamítnuto
aun … login uživatele, který schválil nebo zamítl žádost
no … poznámka [ un … login, t … čas, n … text poznámky ]

typy žádostí (typy plánů)

1 … dovolená
2 … doktor
3 … soukromý odchod
4 … placené volno
5 … neplacené volno
6 … ošetřování člena rodiny
7 … nemoc
8 … práce – pevná
9 … kompenzace
10 … přesčas
11 … pružná kompenzace
12 … pružný přesčas
13 … služební výjezd
14 … rodičovská dovolená
15 … mateřská dovolená
16 … práce – pružná
17 … sick day
18 … práce – celopružná


například:

1. 6. 12:00:00 – 30. 6. 12:00:00

https://sysdo.eurosat.cz/api/user/request/1527847200/1530352800/XXXXXXXXX

Uživatelé

vzor

https://sysdo.eurosat.cz/api/group/users/[API klíč]

(API klíč naleznete v editaci firmy v pokročilém režimu v záložce obecné)

legenda

eid … EID (osobní číslo)
ul … login
un … jméno
us … příjmení
ue … email
up … telefon pracovní
upp … telefon osobní
ua … aktivní [true … aktivní, false … neaktivní]


například:

https://sysdo.eurosat.cz/api/group/users/XXXXXXXXX

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *