Pobočky

Pobočky slouží k rozdělení uživatelů do různých skupin podle různých vlastností, nejčastěji podle geografické polohy. Označení slouží pouze pro účely reportů docházky.

V záložce Obecné se musí vyplnit název pobočky. Zároveň lze nastavit, zda je pobočka výchozí – výchozí pobočka může být je jedna a předvyplňuje se při vytváření nových uživatelů.

Záložka Uživatelé slouží pro výběr uživatelů, kteří spadají do upravované pobočky.

U pobočky je možné nastavit odlišný název firmy – v reportu se pak zobrazuje zde vyplněný název firmy a IČO.