Pracovní směny

Správně nastavená pracovní směna je to nejdůležitější pro správné fungování docházkového systému.

Zaměstnanci vidí, kolik hodin mají odpracováno a kolik hodin musí ještě odpracovat, případně kolik dnů dovolené mají k dispozici.

Zaměstnavatel má možnost sledovat, jestli zaměstnanci hodinové fondy plní či nikoliv nebo jestli do práce nechodí pozdě.

Reporty, které lze v systému vygenerovat, jistě ocení mzdová účetní, které tak odpadnou starosti se sestavováním docházky každého zaměstnance.

Výsledkem je tak přehlednější, lepší a rychlejší komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

 

Vytvoření / Editace pracovní směny   pridat   edit

perioda – období, po kterém se opakuje cyklus směn

 • jednodenní
 • dvoudenní
 • třídenní
 • týdenní
 • dvoutýdenní
 • třítýdenní
 • čtyřtýdenní

hodnota zaokrouhlení – hodnota, na kterou se zaokrouhlí:

 • u pevné pracovní doby příchody (zaokrouhlují se vždy nahoru) a odchody (zaokrouhlují se vždy dolů)
 • u pružné pracovní doby celodenní fond (zaokrouhluje se vždy dolů)

Je-li hodnota zaokrouhlení nastavena na 15 minut a zaměstnanec s pevnou pracovní dobou příjde v 8:46, odpracovaná doba se počítá od 9:00. Odchází-li v 17:14, odpracovaná doba se počítá jen do 17:00. Pokud má zaměstnanec pružnou pracovní dobu a odpracoval 8 hodin a 14 minut, pracovní fond je pouze 8 hodin.

vyrovnávací období – období, po kterém je kontrolován fond pracovní doby (pokud počet odpracovaných hodin na konci období neodpovídá předepsanému počtu, je vygenerována chyba v docházce)

 • den
 • týden
 • měsíc
 • 26 týdnů

práce ve svátek – vyberte možnost Ano, pokud chcete sledovat docházku zaměstnanců ve státních svátcích

V pokročilém režimu jistě využijete rozšířené funkcionality:

max. odchylka fondu – maximální rozdíl mezi aktuálně odpracovaným a ideálním fondem (překročení hodnoty generuje chybu v docházce)

prodlení odchodu – doba po skončení směny, do které musí zaměstnanec opustit pracoviště (pokud se tak nestane je generována chyba “Není odchod”)

tolerance pauzy – doba, o kterou je možné překročit vyhrazenou pauzu bez vygenerování chyby (chybějící fond je pak nutné dopracovat v pružné pracovní době)

ideální denní fond – pro ideální reporty docházky

ideální směna – pro ideální reporty docházky

 

 

Ke každému dni lze přidat 4 typy:

 • pevná práce – pevně stanovený čas od kdy do kdy musí být zaměstnanec v práci
 • pružná práce – můžete nastavit časový interval pro příchod či odchod
 • celopružná práce – volnost příchodu a odchodu v rozsahu nastavené směny
 • pauza – může být libovolné délky, s libovolným začátkem a libovolným koncem

 

lightbulb-iconPokud je rozdíl konce a začátku pauzy delší než délka pauzy, dáváte tím zaměstnanci volnost v odchodu při zachování vyhrazené doby. Navíc můžete využít tolerance pauzy, kde překročení délky pauzy nevygeneruje chybu a je nutné chybějící fond odpracovat v pružné pracovní době.

 

Přiřazení směny   priraz

V tomto kroku se dostaneme k přiřazení vytvořených směn zaměstnancům. Přiřazujeme jednotlivé uživatele nebo celé pracovní skupiny.

přiřazení uživatele
přiřazení uživatele
přiřazení skupiny
přiřazení skupiny
přiřazené můžete mít uživatele i skupiny zároveň
přiřazené můžete mít uživatele i skupiny zároveň

lightbulb-iconPokud máte zaměstnance na sezónní práce či brigádníky, jistě využijete možnost nastavení začátku a konce platnosti směny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *