Automatické pauzy [3.4.0]

V systému nyní naleznete automatické pauzy, které vloží automaticky pauzu do pracovní směny (pracovního plánu) po [ X ] odpracovaných hodinách v délce [ X ] minut s [ X ] minutovým intervalem.

Automatickou pauzu je možné během dne (pracovního plánu) opakovat. Po každých X odpracovaných hodinách se vytvoří jedna pauza s nastavenou délkou a intervalem.

Pro automatické pauzy platí pravidlo, že doba strávená na pauze se nezapočítává do odpracované doby. Pauza má svůj začátek a konec (interval, ve kterém je možné odejít na pauzu zadáním typu přístupu s funkcí pauza), ale také svoji délku (nejmenší doba, která se nezapočítává do odpracované doby).

Pokud jsou zvoleny automatické pauzy, nelze vložit pevnou pauzu. Vygenerované automatické pauzy nelze editovat a ani mazat.

Automatické pauzy se povolují v editaci pracovní směny: AdministracePracovní směny – editace pracovní směny (Pokročilý režim) – Automatické pauzy: ANO.

Více o automatických pauzách a přestávkách v práci obecně: https://help.sysdo.cz/pracovni-doba/#prestavkavpraci