ACS-line FT500(F)

ACS-line FT500F
ACS-line FT500

Čtečky jsou vhodné pro evidenci a kontrolu přístupů osob pomocí biometrického snímání otisků prstu (ACS-line FT500F) nebo karty/čipu (ACS-line FT500). Komunikace probíhá pomocí TCP/IP.

Čtečky naleznete na našem e-shopu, případně kontaktujte své obchodní zastoupení.

Editace čtečky z webové aplikace

IMEI (SN číslo terminálu) je jedinečné označení čtečky a jeho vyplnění je zásadní pro správnou komunikaci čtečky.

Čtečky je možné rozdělit do různých oblastí, např. podle budov nebo pater. V přehledu přístupů je pak možné jednotlivé přístupy filtrovat právě podle oblastí.

Režim provozu nastavuje způsob ověření uživatele:

 • normální – otisk nebo karta (FT500F), karta (FT500)
 • otisk + karta – kombinace obojího (FT500F)

Pokud je povolena volba číslem (Volba číslem: Ano), typ přístupu lze vybrat zadáním čísla typu přístupu na klávesnici:

 • 99 – příchod
 • 1 – 12 dle rozložení typů přístupu v záložce Typy přístupu

V případě, že jsou zapnuté automatické typy přístupu (Automatické typy přístupu: Zapnuto), typ přístupu je detekován automaticky (není nutné vybrat typ přístupu na čtečce). Vypnutí automatických typů přístupu pak odkryje nastavení předvolby:

 • Vždy – vždy je nutné vybrat typ přístupu pro zadání přístupu
 • Předchozí – poslední zvolený typ přístupu zůstává vybraný

Dále je možné nastavit zvukové upozornění při stisknutí kláves (Zvuk kláves) a zvukové upozornění při čtení autentizačních prvků (Zvuk čtení).

V době zobrazení nastavíte délku zobrazení údajů na obrazovce v sekundách.

Aby uživatelé mohli čtečku používat, musí být do této čtečky přiřazeni.

V záložce Typy přístupu můžete jednotlivá tlačítka terminálu obsadit předem definovanými přístupy.

Na této záložce můžete spouštět různé operace související s uživateli ve čtečce nebo se samotnou čtečkou.

 • Smazat všechny uživatele ve čtečce – operace smaže všechny uživatele ve čtečce, uživatelé pak nemohou zadávat přístupy na této čtečce
 • Nahrát všechny uživatele do čtečky – operace nahraje všechny (přiřazené) uživatele do čtečky, uživatelé pak mohou zadávat přístupy na této čtečce
 • Znovu nahrát nastavení do čtečky – operace znovu nahraje veškeré nastavení do čtečky (dle editačního formuláře)
 • Vyčtení parametrů – operace vyčte nastavené parametry
 • Vyčtení všech logů – operace vyčte veškeré záznamy, které se na čtečce staly
 • Synchronizovat čas – operace nastaví přesný čas
 • Restartovat – operace restartuje čtečku
 • Tovární nastavení – operace vymaže všechna data a vrátí nastavení do původního stavu

Editace čtečky v administrátorském rozhraní ve čtečce

Různá nastavení lze provádět přímo z administrátorského rozhraní ve čtečce. Více informací naleznete v návodu k obsluze.