Kouřové pauzy

Doba strávená na kouřové pauze se nezapočítává do odpracované doby zaměstnance. Tato nezapočítaná doba se navíc zaokrouhluje podle hodnoty zaokrouhlení nastavené na pracovní směně.

V praxi to znamená to, že pokud je hodnota zaokrouhlení nastavená na 15 minut a zaměstnanec stráví na pauze pouze 5 minut, do odpracované doby se mu nezapočítá celých 15 minut. Pokud na pauze stráví například 20 minut, do odpracované doby se nezapočítá 30 minut (dvakrát 15 minut).

Jednotlivé kouřové pauzy se sčítají v průběhu celé pracovní doby. V případě, že jde zaměstnanec v průběhu celého dne dvakrát na 5 minut na kouřovou pauzu (a hodnota zaokrouhlení nastavená na pracovní směně je 15 minut), do odpracované doby se mu nezapočítá 15 minut.

Kouřová pauza se se v základním nastavení neodečítá z pauzy obědové, funguje samostatně. Dá se ale nastavit tak, aby se odečítala z pauzy obědové – toto nastavení se provádí na editaci firmy a může ho měnit pouze technická podpora.

Pracovní směny

Kouřové pauzy musejí být povolené pro konkrétní pracovní směnu. Jejich povolení provedete v editaci pracovní směny (AdministracePracovní směny) možností Kouřové pauzy nastavenou na ANO.

Pokud nejsou kouřové pauzy povolené na pracovní směně a uživatel si typ přístupu kouřová pauza zadá ve své docházce, je generována chyba docházky Nepovolená pauza.

Typy přístupu

Vytváření nových typů přístupů a jejich editace probíhá v AdministraceTypy přístupu. Kouřové pauzy poznáte podle funkce typu přístupu: Kouřová pauza.

Je možné upravovat název typu přístupu a nastavovat jiný název pro tlačítko čtečky. Dále můžete libovolně volit ikonku a barvu typu přístupu.

Zaznamenávání přístupů

Typ přístupu s funkcí kouřová pauza musí být vždy zvolený (vybraný) na čtečce. Detekce neprobíhá automaticky. Při návratu z kouřové pauzy je vhodné volit (vybrat) na čtečce typ přístupu Příchod (funkce Vstup).

Typy přístupu nastavíte v editaci čtečky (Administrace - Čtečky).
Kouřovou pauzu je možné zadat také ručním vložením události.