Doba odpočinku

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Při vytváření pracovních plánů v editaci pracovních směn je třeba dbát na správné rozvržení pracovní doby.

Pracovní plány, ať už se jedná o typ práce – pevná, práce – pružná, práce – celopružná nebo práce – volná, by měly mít mezi koncem jednoho pracovního plánu a začátkem následujícího pracovního plánu časový interval v délce alespoň 11 hodin (u zaměstnanců mladší 18 let alespoň 12 hodin) během 24 hodin po sobě jdoucích.

Tento časový interval může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

Rozdíl mezi koncem první směny a začátkem další směny je 11 hodin:

Rozdíl mezi koncem první směny a začátkem další směny je 9,5 hodin, proto je před třetí směnou nutný odpočinek nejméně 12,5 hodiny:

Dny pracovního klidu

Za svátek náleží nepracujícímu zaměstnanci náhrada mzdy, která by mu jinak v důsledku svátku ušla.

Pokud je v editaci pracovní směny nastavena položka Práce ve svátek na NE a pokud svátek vychází na den, kdy uživatel běžně pracuje (má pracovní plán dle pracovní směny), náleží uživateli náhrada mzdy za svátek. Den svátku v záložce Plán je bez pracovního plánu (neočekává se práce uživatele) a v reportu je tento den zaznačen jako svátek (sloupec svátek). Hodinová hodnota svátku odráží hodnotu odpracovat nastavenou u pracovního plánu (https://help.sysdo.cz/pracovni-doba/#fondpracovnidoby).

Za odpracovaný svátek zaměstnanci přísluší jednak mzda, a jednak by mu mělo být poskytnuto náhradní volno v rozsahu směny, kterou ve svátek odpracoval, i když by jinak měl nárok na odpočinek.

Pokud za práci ve svátek náleží náhradní volno, v editaci pracovní směny je položka Práce ve svátek nastavena na NE a na den, kdy je svátek, se do docházky uživatele vloží plán Kompenzace. Na den náhradního volna se vloží plán Soukromý odchod. Den svátku je v záložce Plán označen jako svátek (malá ikona) s pracovním plánem (kompenzace). Za tento den je sledována odpracovaná doba, která se počítá do celoměsíčního pracovního fondu. V reportu je odpracovaná doba zaznačena jako běžná odpracovaná doba a zároveň je tento den zaznačen jako svátek (sloupec svátek). Hodinová hodnota svátku odráží hodnotu odpracovat nastavenou u pracovního plánu (https://help.sysdo.cz/pracovni-doba/#fondpracovnidoby).

Pokud se na tom zaměstnanec a zaměstnavatel shodnou, je možné místo dne náhradního volna poskytnout příplatek ve výši průměrného výdělku za dobu, kterou zaměstnanec propracoval. V tom případě tedy zaměstnanec dostane dvojnásobnou odměnu.

Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluvili na práci ve svátek, v editaci pracovní směny je položka Práce ve svátek nastavena na ANO. Den svátku je v záložce Plán označen jako svátek (malá ikona) s pracovním plánem dle přiřazené pracovní směny. V reportu je odpracovaná doba zaznačena jako běžná odpracovaná doba a řádek dne je barveně označen tak, aby značil práci ve svátek (za kterou náleží příplatek).

Svátky jsou definovány podle kalendáře svátků. V současné době nabízíme následující kalendáře svátků:

Nový rok / Den obnovy samostatného českého státu (1.1.)

Velký pátek

Velikonoční pondělí

Svátek práce (1.5.)

Den vítězství (8.5.)

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5.7.)

Den upálení mistra Jana Husa (6.7.)

Den české státnosti / Den vzniku samostatného československého státu (28.9.)

Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)

Štědrý den (24.12.)

1. svátek vánoční (25.12.)

2. svátek vánoční (26.12.)

Deň vzniku Slovenskej republiky (1.1.)

Zjavenie Pána (6.1.)

Veľký piatok

Veľkonočný pondelok

Sviatok práce (1.5.)

Deň víťazstva nad fašizmom (8.5.)

Sviatok svätého Cyrila a Metoda (5.7.)

Výročie SNP (29.8.)

Deň Ústavy Slovenskej republiky (1.9.)

Sedembolestná Panna Mária (15.9.)

Výročie Deklarácie slovenského národa (30.10.2018)

Sviatok všetkých svätých (1.11.)

Deň boja za slobodu a demokraciu (17.11.)

Štedrý deň (24.12.)

Prvý sviatok vianočný (25.12.)

Druhý sviatok vianočný (26.12.)

New Year’s Day (1.1.)

Martin Luther King Day

Presidents’ Day

Memorial Day

Independence Day (4.7.)

Labor Day

Columbus Day

Veterans Day (11.11)

Thanksgiving Day

Day after thanksgiving

Christmas Day (25.12.)

元旦

春节

春节

清明节

劳动节

端午节

中秋节

国庆节

Neujahr (1.1.)

Karfreitag

Ostermontag

Tag der Arbeit (1.5.)

Christi Himmelfahrt

Pfingstmontag

Fronleichnam

Tag der deutschen Einheit (3.10.)

Allerheiligen (1.11)

1. Weihnachtstag (25.12.)

2. Weihnachtstag (26.12.)

Nowy Rok (1.1)

Trzech Króli (6.1.)

Zmartwychwstanie Pańskie – Niedziela Wielkanocna

Poniedziałek Wielkanocny

Święto Pracy (1.5.)

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (3.5.)

Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki

Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego (15.8.)

Wszystkich Świętych (1.11)

Odzyskanie Niepodległości (11.1.)

Boże Narodzenie (25.12.)

Na požadavek je možné implementovat další kalendáře svátků.

Kalendář svátků lze nastavit pro celou firmu v AdministraceFirmy – editace firmy – záložka ObecnéKalendář svátků. Pokud není nastaveno jinak, platí takto nastavený kalendář svátků pro všechny pracovní skupiny a uživatele.

V případě potřeby je možné nastavit jiný kalendář svátků pro konkrétní uživatele nebo celé pracovní skupiny:

  • AdministracePracovní skupiny – editace pracovní skupiny – záložka Obecné se nastavuje kalendář svátků, který platí pro editovanou pracovní skupinu. Buď je kalendář svátků děděn z nastavení firmy nebo je pracovní skupině nastaven kalendář svátků vlastní
  • AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Obecné se nastavuje kalendář svátků, který platí pro editovaného uživatele. Buď je kalendář svátků děděn z nastavení pracovní skupiny (pracovní skupina může mít kalendář svátků zděděný z firmy nebo nastavený kalendář svátků vlastní) nebo je uživateli nastaven kalendář svátků vlastní

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Při vytváření pracovních plánů v editaci pracovních směn je třeba dbát na správné rozvržení pracovní doby.

Pracovní plány, ať už se jedná o typ práce – pevná, práce – pružná, práce – celopružná nebo práce – volná, by měly být rozvrženy tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin (u mladistvého zaměstnance alespoň 48 hodin) a pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

Nepřetržitý odpočinek mezi první a druhou směnou je 35 hodin:

Nepřetržitý odpočinek mezi sobotní a pondělní směnou je 35 hodin: