Měsíční přehled jednotlivce [3.7.2]

Nový report Měsíční přehled jednotlivce je postaven na reportu původním, takže všechna reportovaná data, na která jste zvyklí, zůstávají zachována. Report je rozšířen o další plány nepřítomnosti, takže dostanete ucelenější informace o docházce zaměstnanců. Report je k dispozici ve formátu PDF a XLS.

V úvodním nastavení vyberete období, za které chcete data docházky reportovat. Následně zvolíte upřednostňovaný formát:

 • minuty (8:30)
 • desetinná místa (8.5)

Při generování reportu je možné zvolit, zda se bude zobrazovat týdenní součet nebo legenda. Pokud se docházkový list nevleze na stránku A4, doporučujeme týdenní součet nebo legendu nezobrazovat.

V záhlaví reportu se zobrazují informace ohledně firmy – název firmy a IČO (IČO se zobrazuje pouze pokud je vyplněno v AdministraceFirmy – editace firmy – záložka Obecné – (Pokročilý režim) – IČO).

Počet dnů práce je počet pracovních dnů v měsíci (Po – Pá) a počet dnů svátku je počet státem uznaných svátků dle kalendáře svátků.

Následují informace ohledně uživatele:

ID neboli osobní číslo se zobrazuje pouze pokud je používáno (AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Obecné – (Pokročilý režim) – EID).

Report obsahuje následující položky:

 • fond (odpracovat) – předpis hodin k odpracování (dle nastavení pracovní směny)
 • odpracováno – skutečná odpracovaná doba dle hodnoty zaokrouhlení
 • +/- (saldo) – rozdíl mezi hodnotou odpracovat a odpracováno
 • příchod
 • odchod
 • pauza start
 • pauza konec
 • přesčas / placené volno / neplacené volno
 • lékař / služební výjezd
 • dovolená / sick days / svátek
 • nemoc / ošetřování člena rodiny
 • mateřská dovolená / rodičovská dovolená
 • absence – neomluvené hodiny nepřítomnosti

Jednotlivé sloupce jsou ukončeny sumářem (suma dnů nebo suma hodin). Pro lepší kontrolu fondu pracovní doby jsou v reportu uvedeny také převody fondu z minulého měsíce (Převod z (hodin)) a převody fondu do následujícího měsíce (Převod do (hodin)).

Report je zakončen prostorem pro datum, podpis zaměstnance a podpis schvalující osoby.