Externí systémy

Pamica Keloc Infos Pamica Externí systém PAMICA podporuje napojení na docházkové systémy, které je realizováno pomocí XML rozhraní dle následujícího schématu od společnosti STORMWARE: https://www.stormware.cz/schema/pamica/dochazka.xsd […]

Ostatní

Ostatní reporty se zobrazují pouze v plné verzi modulu docházky. Výpis čísel karet období – období, za které chcete report generovat Automaticky se předvyplňuje uplynulý měsíc. PDF […]

Žádosti

Žádosti zjednodušují a zefektivňují komunikaci mezi zaměstnanci a jejich správci docházky. Pomocí žádostí je možné žádat o různé druhy (ne)přítomností. Správci docházky jsou o nových žádostech […]

Reporty přístupu

Reporty přístupu se zobrazují pouze v plné verzi modulu přístupu. Přehled přístupů období – období, za které chcete report generovat Automaticky se předvyplňuje uplynulý měsíc. zobrazit neznámé […]

Reporty

Reporty docházky Reporty aktivit Externí systémy Webová služba Ostatní Reporty přístupu CUSTOM REPORTS V případě zájmu je možné doprogramovat report na míru dle vlastního návrhu. […]

Importy

IMPORT UŽIVATELŮ DO SYSDO Systém SYSDO nabízí importování dat (uživatelů): ID (osobní číslo) jméno příjmení login email telefon datum nástupu pracovní skupina pracovní pozice pobočka […]

Chyby docházky

Systém SYSDO hlídá pracovní směny, a pokud v daný čas nezaznamenal uživatel patřičnou událost (přístup), nebo zaznamenal událost mimo plán (možnost nastavení časové tolerance), přijde jemu a […]

Firma

V Administrace – Firma je možné měnit konfiguraci nastavení platící pro celou firmu. Přehled zobrazuje název firmy, počet uživatelů a čteček, datum založení firmy, počátek odpočtu […]