Testování SARS-COV-2

Testování si zapneme na firmě, provede administrátor firmy. Administrace -> Firma -> editace firmy -> dole zapneme Pokročilý režim -> záložka Aplikace -> Testování ANO.

Administrátor sobě a popřípadě dalším vybraným adminům zapne testování ještě přímo na uživateli. Vybereme konkrétního uživatele a v jeho editaci, na záložce Oprávnění, zapneme Testování  ANO.

V administraci se objeví nová položka Testování. V boční liště se objeví nová záložka Testování SARS-COV-2.

V administraci testování nastavíme intervaly platnosti PCR a Antigenních testů. Toto nastavení je obecné pro celou firmu. Individuálně se řeší u zadání výsledku testu. Dále můžeme přidat uživatele, kteří jsou již očkováni.

V Testování SARS-COV-2 už se věnujeme samotnému zadání výsledku testů. V tabulce se objeví všichni aktivní uživatelé ve firmě.

Pokud uživatel není v den, který se má testovat v práci nebo nemá nastavenou směnu, objeví se tato informace v tabulce. U uživatele bude ve sloupečku Testovat? – Ne a důvod proč se nemusí testovat. Pokud se má uživatel testovat, bude ve sloupečku Ano.

Výsledky testů můžeme zadávat hromadně nebo individuálně. U tohoto zadávání můžeme upravit platnost testu, když je potřeba aby se lišila od platnosti obecné, kterou jsme nastavili v administraci testování.

Upozornění na to, že se má uživatel testovat se objeví v plánu jako červená chyba a fungují jako všechna ostatní upozornění. Pokud je má tedy uživatel a i administrátor zapnuty, budou chodit na email, popřípadě v mobilní aplikaci.

Pro potřebu reportingu je v sekci Reporty nová položka Přehled testování.

V případě, že máme pobočky, na kterých není nutné se testovat (menší počet zaměstnanců, zahraniční pobočky aj.) a nechceme, aby byli uživatelé těchto poboček upozorňováni na testy, vypneme u nich testování úplně. 

Toto nastavení najdeme na Uživateli a Pracovní skupině.

AdministraceUživatelé – editace uživatele – záložka Aplikace – záložka TestováníPovinné testování Ano/Ne.

AdministracePracovní skupiny – editace vybrané skupiny – záložka TestováníPovinné testování Ano/Ne.

 

TESTOVÁNÍ I OČKOVANÝCH UŽIVATELŮ

Pokud testujeme i očkované uživatele, vypneme si na firmě vyjímku.

Administrace – Testování – editace SARS-COV-2Vyjímka pro očkované NE

Tímto se budou i očkovaní uživatelé řídit obecnými podmínkami pro testování a i u nich budou vznikat upozornění na testování.