Home Office

Home office můžeme používat dvěma způsoby. A to tak, že budeme vyžadovat plán home officu, který bude schválen a vložen do plánu uživatele a nebo způsobem bez plánu, kdy se jedná pouze o zaznačení přístupu HO, bez schvalování.

Nastavení Home office. Administrace – Firma – editace firmy – Pokročilý režim – záložka Aplikace – záložka Docházka – Složky docházky.

Zvolíme jestli bude HO vyžadovat plán nebo ne.

V případě, že chceme mít přehled a kontrolu nad prací z domova, zvolíme Plán – ANO. Při tomto nastavení se při neplánovaném HO vytvoří chyba docházky Nepovolený home office. V dalším kroku přidáme do Povolených typů plánů Home office.

Pokud nechceme kontrolovat práci z domu, dopředu ji plánovat či schvalovat, zvolíme u Plán – NE. Při tomto nastavení se tlačítko Home office chová pouze jako Příchod, není vázáno na plán.

PRO SPRÁVNÉ SPOČÍTÁNÍ HOME OFFICE A JEHO ZOBRAZENÍ V REPORTU JE DŮLEŽITÉ POUŽÍVAT TLAČÍTKO S FUNKCÍ: HOME OFFICE.

Vytvoření tlačítka Home office. Administrace – Typy přístupu – tlačítko +Přidat – funkce je vždy Home Office. Ostatní atributy buď necháme tak jak jsou nebo si přizpůsobíme podle našich požadavků. Po uložení typu přístupu je třeba jej uložit do vybraných čteček (terminálů).

Nastavení s vyžádaným plánem HO

V tomto nastavení musíme počítat se schvalováním nebo plánováním HO.

Pokud jsou uživatelé zvyklí podávat v Sysdu žádosti, mohou tak dělat i při typu plánu Home office. Když žádosti ve firmě nepoužíváme, je třeba plán HO vložit přímo uživateli do jeho plánu.

Po vytvoření plánu si uživatel zadá tlačítko Home office. Tímto si zaznamená příchod na HO. Pro ukončení pracovní doby na HO využijeme tlačítko Odchod nebo jiný typ přístupu (služební výjezd, lékař apod.).

Pokud si při tomto nastavení zadá uživatel tlačítko HO a nemá předem vytvořený plán HO, vyskočí chyba – Nepovolený Home office. Chybu můžeme opravit schválením HO, vytvoří se plán a nebo ji opravit později.

Počítání HO bez přístupu

Home office lze počítat i pouze z jeho plánu, bez nutnosti zadávání přístupů (událostí). V tomto případě je nutné, aby měli uživatelé nějakou hodnotu na denním fondu Odpracovat. HO se počítá z denního fondu.

Nastavení:

Administrace – Firma – editace firmy – Pokročilý režim – záložka Aplikace – záložka Docházka – Složky docházky – Home office ANO, Plán ANO, Přístup NE