Milesight Kamera MS-C2

Docházka
  • Ne – Příjezdy neovlivní docházku
  • Ano (dle typu přístupu) – U vybraných uživatelů v seznamu Docházka bude znamenat Příjezd vozidlem Příchod do práce a začne se počítat odpracovaná doba. Odjezd vodidlem bude znament Odchod z práce a přestane se počítat odpracovaná doba.
  • Ano (automaticky dle směny) – U vybraných uživatelů v seznamu Docházka se ignoruje nastavení Typ přístupu a uživatelům se označují přístupy automaticky dle směny. Postup jak funguje automatické označení přístupu dle směny najdete popsáno níže.

Tip: Pokud chcete používat příjezdy pro docházku, zvolte volbu Docházka Ano a vyberte ze seznamu Docházka uživatele, pro které tato volba bude platit.

Tip: Pokud chcete mít informaci o tom, že je již uživatel přítomen, ale nechcete, aby se mu počítala docházka dle příjezdu, tak vyberte uživatele pouze v seznamu Přístup.