Rozšíření nabídky reportů – přehledy směn

Pokud potřebujete rozpis směn zaměstnanců v tištěné formě, vyzkoušejte reporty měsíční přehled směn podle skupin a měsíční přehled směn pro jednotlivce.

Reporty pro vybrané období přehledně zobrazují zaměstnance nebo celé pracovní skupiny přiřazené k pracovním směnám.

Měsíční přehled směn podle skupin

Měsíční přehled směn pro jednotlivce