Rozšíření nabídky reportů [3.2.0]

Ve verzi systému [3.2.0] přinášíme dva nové reporty. Jedním z nich je report Přehled přístupů, tedy obdoba záložky Přehled přístupů. Druhým je pak report aktivit (Aktivita – souhrn), který zobrazuje atributy typu číslo a doba jako sumu za vybrané období pro konkrétní uživatele.

Oba reporty je možné uložit ve formátu PDF.

 

Přehled přístupů

 

Aktivita – souhrn