Nový typ atributu aktivit – seznam [3.4.0]

Položka Seznamy v menu Administrace umožňuje definovat vlastní seznamy (číselníky, výčty), které poté lze použít v aktivitách jako atribut typu seznam.

Při vkládání aktivity má uživatel na výběr předem stanovené položky seznamu.

Seznamy lze vytvářet pouze pokud jsou povolené aktivity: 

AdministraceFirmy – editace firmy – záložka Aplikace – záložka Funkce – Aktivity: ANO