Zobrazování novinek [2.2.1]

 

Náš systém neustále zdokonalujeme a zlepšujeme, a chceme také, aby o těchto novinkách byli informováni i naši zákazníci.

Pokud nová verze systému obsahuje novou funkcionalitu, jsou uživatelé o této změně informováni po přihlášení do aplikace.

Uživatel má možnost zrušit upozorňování na novinky nebo přejít přímo do všech novinek týkajících se jeho role (novinky jsou rozděleny dle uživatelských rolí, abychom běžné uživatele neupozorňovali na funkce pro administrátory).