Docházka

Zaměstnanci, stejně jako jejich nadřízení – tedy administrátoři nebo správci docházky (uživatelé s dohledem), mohou v docházkovém systému sledovat vlastní docházku:

 • rozvržení pracovní doby (pracovní plány)
 • události (přístupy)
 • odpracovanou dobu (plnění pracovního fondu)
 • práci navíc (odpracováno nad hodnotu odpracovat)
 • přesčasy (a nenaplánované přesčasy)
 • nepřítomnosti
 • chyby docházky
 • (neschválené či zamítnuté) žádosti
 • aktivity

Stěžejní pro sledování docházky je záložka Plán v menu Úvod

Záložku Plán (stejně jako další typy záložek) je možné vytvořit v menu Úvod po kliknutí na položku [+] (Přidat)

V menu Úvod po kliknutí na položku Více, lze obnovit výchozí záložky nebo nastavit, zda se záložky mají zobrazovat při levé straně nebo ne.

V přehledu přítomnosti se zobrazují profily jednotlivých osob působících ve firmě seřazené podle abecedy. Přehled přítomnosti slouží jako rychlý přístup ke kontaktům zaměstnancům spolu s informací, zda jsou aktuálně dostupní (přítomni na pracovišti) nebo ne (plánované nepřítomnosti).

Profil přítomného zaměstnance je zelený a profil nepřítomného zaměstnance je šedý. Nepřítomnost, u které se očekává návrat do práce (pauza, kouřová pauza, lékař, služební výjezd), je zaznačena žlutou až oranžovou barvou.

V pravém horním rohu se nachází ovládací prvky záložky Přehled přítomnosti. Jedná se o vyhledávací pole, nastavení a zobrazení na celou obrazovku.

V nastavení je možné zvolit vlastní popis a v druhém kroku je možné nastavit statický filtr pro záložku:

 • pracovní skupiny
 • oblasti
 • obsah – fotografie, tel. pracovní, tel. osobní, e-mail, poslední přistup, skype, pracovní pozice
 • fotografie – přístupu (fotografie pořízená čtečkou při přístupu), nastavená (vlastní foto nastavené uživatelem)

Přehled přístupů chronologicky zobrazuje události (přístupy) uživatele za vybrané časové období. Existují tři typy grafického rozložení přehledu přístupů – řádkové, řádkové s galerií a časová osa.

S každým přístupem se zapisuje přesné datum a čas, fotografie přístupu (pokud je povolena a čtečka pořizování fotografií umožňuje), událost, metoda, oblast, čtečka a dveře (přístupový systém). U mobilního terminálu (pokud je tak nastaveno) se ukládá také GPS pozice (kontrolovaná na podvržení) a v přehledu přístupů je poté vidět náhled na mapě.

V pravém horním rohu se nachází ovládací prvky záložky Přehled přístupů. Jedná se o datum (od – do), vyhledávací pole, rozšířené filtrování (událost, metoda, oblast, čtečka, dveře), nastavení a zobrazení na celou obrazovku.

V nastavení je možné zvolit následující zobrazení:

 • platné záznamy
 • neplatné záznamy
 • všechny záznamy

Události je také možné editovat – lze změnit typ přístupu (např. z odchod na příchod) nebo lze typ přístupu z(ne)platnit. Neplatný přístup se nezapočítává do docházky.

Událost může být jako neplatná označena také automaticky. Pokud je mezi přístupy interval menší 15 vteřin, je nejstarší příst

Veškeré změny prováděné na přístupech jsou uchovávány a historie těchto změn je k nahlédnutí v editaci přístupu.