Smoking break

Doba strávená na kouřové pauze se nezapočítává do odpracované doby zaměstnance. Tato nezapočítaná doba se navíc zaokrouhluje podle hodnoty zaokrouhlení nastavené na pracovní směně.

V praxi to znamená to, že pokud je hodnota zaokrouhlení nastavená na 15 minut a zaměstnanec stráví na pauze pouze 5 minut, do odpracované doby se mu nezapočítá celých 15 minut. Pokud na pauze stráví například 20 minut, do odpracované doby se nezapočítá 30 minut (dvakrát 15 minut). 

Jednotlivé kouřové pauzy se sčítají v průběhu celé pracovní doby. V případě, že jde zaměstnanec v průběhu celého dne dvakrát na 5 minut na kouřovou pauzu (a hodnota zaokrouhlení nastavená na pracovní směně je 15 minut), do odpracované doby se mu nezapočítá 15 minut.

Pracovní směny

Kouřové pauzy musejí být povolené pro konkrétní pracovní směnu. Jejich povolení provedete v editaci pracovní směny (AdministracePracovní směny) možností Kouřové pauzy nastavenou na ANO.

Pokud nejsou kouřové pauzy povolené na pracovní směně a uživatel si typ přístupu kouřová pauza zadá ve své docházce, je generována chyba docházky Nepovolená pauza.

Typy přístupu

Vytváření nových typů přístupů a jejich editace probíhá v AdministraceTypy přístupu. Kouřové pauzy poznáte podle funkce typu přístupu: Kouřová pauza.

Je možné upravovat název typu přístupu a nastavovat jiný název pro tlačítko čtečky. Dále můžete libovolně volit ikonku a barvu typu přístupu.

Zadávání přístupů

Typ přístupu s funkcí kouřová pauza musí být vždy zvolený (vybraný) na čtečce. Detekce neprobíhá automaticky. Při návratu z kouřové pauzy je vhodné volit (vybrat) na čtečce typ přístupu Příchod (funkce Vstup).

Typy přístupu nastavíte v editaci čtečky (Administrace - Čtečky).
Kouřovou pauzu je možné zadat také ručním vložením události.